UNA ESCOLA VIVA

Des de L’escola La Muntanyeta ens hem proposat un gran repte. Convertir la nostra escola en una escola viva on els nostres infants siguin realment el centre de l’aprenentatge i on aquest aprenentatge es construeixi a partir de l’experimentació, la participació, el treball actiu dels nens i nenes i el respecte pels ritmes de cada un d’ells.

Volem una escola respectuosa amb l’infant i amb les seves necessitats. Partint del ”com aprèn l’infant,” anem construint un entorn respectuós amb ells i amb els seus processos d’aprenentatge i pretenem que cada un d’ells pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Volem aconseguir un model educatiu on valors com el respecte, l’ajut, la cooperació, la solidaritat… tinguin un pes important en la vida dels nostres infants i ens ajudin a formar ciutadans responsables, crítics i compromesos amb la societat.

Volem crear un entorn acollidor, on els infants se sentin estimats, escoltats i respectats, on trobin un ambient d’aprenentatge agradable i que els pugui oferir multitud d’experiències riques, variades i engrescadores amb les que puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

Volem una escola on l’important sigui el que ha d’aprendre l’infant per ser competent. El paper del mestre ha de ser el d’acompanyar, dinamitzar i guiar als infants oferint-los propostes, formulant preguntes, creant situacions… a partir de les quals les nenes i els nens vagin construint els seus propis aprenentatges.

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”

BENJAMIN FRANKLIN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s