QUI SOM? 

UNA ESCOLA VIVA

Des de L’escola La Muntanyeta ens hem proposat un gran repte. Convertir la nostra escola en una escola viva on els nostres infants siguin realment el centre de l’aprenentatge i on aquest aprenentatge es construeixi a partir de l’experimentació, la participació, el treball actiu dels nens i nenes i el respecte pels ritmes de cada un d’ells.

Volem una escola respectuosa amb l’infant i amb les seves necessitats. Partint del ”com aprèn l’infant,” anem construint un entorn respectuós amb ells i amb els seus processos d’aprenentatge i pretenem que cada un d’ells pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats.

Volem aconseguir un model educatiu on valors com el respecte, l’ajut, la cooperació, la solidaritat… tinguin un pes important en la vida dels nostres infants i ens ajudin a formar ciutadans responsables, crítics i compromesos amb la societat.

Volem crear un entorn acollidor, on els infants se sentin estimats, escoltats i respectats, on trobin un ambient d’aprenentatge agradable i que els pugui oferir multitud d’experiències riques, variades i engrescadores amb les que puguin desenvolupar totes les seves capacitats.

Volem una escola on l’important sigui el que ha d’aprendre l’infant per ser competent. El paper del mestre ha de ser el d’acompanyar, dinamitzar i guiar als infants oferint-los propostes, formulant preguntes, creant situacions… a partir de les quals les nenes i els nens vagin construint els seus propis aprenentatges.

“Digues-m’ho i ho oblido, ensenya-m’ho i ho recordo, involucra-m’hi i ho aprenc”

BENJAMIN FRANKLIN

COM TREBALLEM? 

Ja fa uns quants anys que a l’escola s’ha promogut un canvi pedagògic. Un canvi de mirada envers el que representa l’educació actual cercant una educació de qualitat que contempli els infants com a autors del seu propi aprenentatge. A partir de tot un procés de reflexió, de formació, d’esperit crític i de dinamització cap al canvi, el curs 17-18 vam iniciar la implantació d’una nova metodologia, producte dels anys de reflexió que ja dúiem a sobre, canvi que ha afectat als espais, a l’horari, als grups de treball, a les famílies, la metodologia, el material….

ELS PETITS

El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats.

La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge i als projectes dins l’aula. Els microespais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviant i modificant-se de forma periòdica. A més dels microespais en aquest espai del matí treballem els projectes. Cada curs tria els que vol treballar i a partir de l’experimentació, investigació, manipulació… es van desenvolupant les diferents activitats relacionades amb el projecte que estan treballant.

La segona franja del matí la dediquem a activitats més artístiques, com la música,  la plàstica l’anglès, que el treballem a partir de contes i cançons i l’expressió plàstica. També tenim estones d’assemblea, per compartir vivències, pensaments, propostes… amb la resta de nens i nenes. En aquesta franja horària també treballem la psicomotricitat.

A les tardes fem espais d’aprenentatge heterogenis i de lliure circulació. Són moments on els infants es barregen entre ells i decideixen l’espai on volen anar segons els seus interessos o necessitats. En aquests espais els nens i nenes poden experimentar, crear, jugar, imaginar… Per poder fer-ho se’ls ofereixen diferents espais d’aprenentatge com l’espai de les construccions, del joc simbòlic, l’espai artístic, el de dramatització, el de descoberta,  entre d’altres i en cada un d’aquests espais es troben amb materials diversos que els ofereixen moltes possibilitats. Els mestres els acompanyen en aquests moments per animar-los a provar coses noves, a experimentar i per donar-los la confiança necessària per a que els infants es vagin proposant petits  reptes que puguin anar assolint.

Les nenes i els nens participen un cop cada mes, aproximadament, de manera rotatòria en l’assemblea de l’escola on uns quants infants  de cada comunitat de petits, mitjans i grans es reuneixen per proposar, arribar a acords i decidir sobre diferents aspectes de l’escola. Enguany estem engegant el projecte de “Remodelem els nostres patis”. A partir de les idees que van sorgint en les diferents comunitats, i que debatem a les assemblees volem entre tots i totes re-dissenyar aquests espais d’aprenentatge.

ELS MITJANS  I ELS GRANS

Amb la comunitat de mitjans  de l’escola també treballem amb tres franges horàries.

Una primera franja al matí, de 9 a 11 h,  on alternem el treball per espais d’aprenentatge amb el treball per projectes (el treball per projectes va prenent més pes a mida que es van fent grans). En aquesta franja horària es treballa a partir de reptes que els proposem els i les mestres o que proposen els mateixos infants. Al voltant d’aquest repte gira tot el treball que es fa a l’aula.

El treball per projectes el basem en dos aspectes fonamentals:

1. Un treball globalitzat, no fragmentat en assignatures. En aquesta manera de treballar és molt important experimentar i formar part d’allò que s’està fent. D’aquest “actuar” és d’on els infants en treuen l’aprenentatge. S’aprèn molt més amb allò que hem experimentat que amb allò que hem llegit o estudiat. És un treball que permet als nens i nenes aprendre a pensar, a prendre decisions, a treure conclusions, a aprendre dels errors, a ser més autònoms i a cultivar un esperit crític molt important per a desenvolupar-se en el món en que vivim. Totes aquestes competències les van assolint alhora que van adquirint els objectius i continguts propis del currículum de primària. Cada grup està atès per dos tutors/es que comparteixen la tutoria del grup, atenent la diversitat i afavorint la inclusió. La filosofia d’aquesta franja horària pretén treballar dins de la globalitat del projecte i de la motivació dels alumnes, dissenyant tot un procés que els ajudi a connectar en xarxa tots els aprenentatges.

2.El treball cooperatiu. Vivim en un món social on les persones han d’interactuar entre elles, per això és molt important el treball cooperatiu, que els ajuda a desenvolupar competències socials tant importants com: l’empatia, el respecte per les opinions dels altres, el saber escoltar i arribar a acords, el sentir-se part d’un grup i adonar-se que són una part fonamental del grup per a que aquest funcioni.

La  segona franja horària és la de tallers artístics. En aquesta franja es barregen els nens i nens de la comunitat de mitjans per una banda i la comunitat de grans per una altra. Un cop barrejats es fan quatre grups i cada un d’ells treballa diàriament un taller artístic diferent. Són espais on els infants poden desenvolupar les seves habilitats artístiques i que afavoreixen l’estructuració del pensament  ja que els ajuda a analitzar la realitat,  a comprendre i respondre, a sentir i a distingir, a pensar  i a construir. A més, els ajuda a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.

Els quatre tallers artístics que fan les nenes i els nens són;  Música, teatre, Atelier i biblioteca.

La tercera franja horària la dediquem al treball per ambientsa les assemblees i a l’Ed. Física. El treball per ambients és un espai on els infants van passat pels diferents ambients que se’ls proposa (etwinning, construccions, robòtica i anglès). A cada un dels ambients trien entre els diferents reptes i propostes que hi ha. Aquesta organització ens permet treballar l’autonomia, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes, ja que saben que a final de curs han d’haver fet les diferents propostes que hi ha a cada ambient.

Dins de tot aquest canvi, n’hi ha hagut un que és molt important: la nova mirada que li donem al concepte d’AVALUACIÓ.

Ja no ens centrem tant en avaluar el resultat. Donem més importància al procés d’aprenentatge. Hem de fer veure a l’infant el que està aprenent, ajudar-lo a que sigui conscient del que esperem que assoleixi, del què fa i de com ho fa, és molt important el feed-back que reben per part dels i les mestres i del propi grup.

Allò fonamental, és que els infants  sàpiguen en tot moment el que s’espera d’ells, per això treballem a partir de Bases d’Orientació , que els ajuda a saber quins objectius han d’assolir. Així mateix, també treballem amb rúbriques d’aprenentatge, que el ajuda a valorar allà on han arribat i allà on estan en cada moment.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s