PREINSCRIPCIÓ CURS 17-18

Les dates de preinscripció per al curs 17-18 són del 23 de març al 4 d’abril. Els fulls per a fer la sol·licitud els podeu passar a buscar per l’escola o descarregar-los de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

El full de sol·licitud ha d’anar acompanyat de la següent documentació:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se’n disposa.

 

LES COLÒNIES DE 3r I 4t

Els nens i nenes de 3r i 4t estan de colònies a “La Granja”,  a Santa Maria de Palautordera. Van marxar el dilluns 6 de març i tornen el dimecres 8. Estan treballant el projecte de les emocions i fan tot d’activitats relacionades amb l’educació de les competències emocionals i  les habilitats socials i personals.

A continuació us deixem unes quantes fotos del dia a dia a la casa.