Com treballem?

ELS PETITS El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats. La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge dins l’aula. Aquests espais estan pensats per a que els nens puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. … Continue reading Com treballem?