Com treballem?

Ja fa uns quants anys que a l’escola s’ha promogut un canvi pedagògic. Un canvi de mirada envers el que representa l’educació actual cercant una educació de qualitat que contempli els infants com a autors del seu propi aprenentatge. A partir de tot un procés de reflexió, de formació, d’esperit crític i de dinamització cap al canvi, el curs 17-18 vam iniciar la implantació d’una … Continue reading Com treballem?