Com treballem?

ELS PETITS

El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats.

La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge dins l’aula. Aquests espais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviant i modificant-se de forma periòdica. Mentre la majoria d’infants estan treballant en aquests espais, hi ha un petit grup que treballa amb una mestra de forma més individualitzada i aprofundint en els projectes que van sorgint.

 

 

L’estona de després del pati la dediquem a activitats més artístiques, com la música,  l’anglès, que el treballem a partir de contes i cançons i l’expressió plàstica. També tenim estones d’assemblea, per compartir vivències, pensaments, propostes… amb la resta de nens i nenes.

A les tardes fem espais d’aprenentatge heterogenis i de lliure circulació. Són moments on els infants es barregen entre ells i decideixen l’espai on volen anar segons els seus interessos o necessitats. En aquests espais els nens i nenes poden experimentar, crear, jugar, imaginar… Per poder fer-ho se’ls ofereixen diferents espais d’aprenentatge com l’espai de les construccions, del joc simbòlic, l’espai artístic, el de dramatització, el de descoberta,  entre d’altres i en cada un d’aquests espais es troben amb materials diversos que els ofereixen moltes possibilitats. Els mestres els acompanyen en aquests moments per animar-los a provar coses noves, a experimentar i per donar-los la confiança necessària per a que els infants es vagin proposant petits  reptes que puguin anar assolint.

This slideshow requires JavaScript.

Les nenes i els nens participen un cop cada mes, aproximadament, de manera rotatòria en l’assemblea de l’escola on uns quants infants  de cada comunitat de petits, mitjans i grans es reuneixen per proposar, arribar a acords i decidir sobre diferents aspectes de l’escola. Enguany estem engegant el projecte de “Remodelem els nostres patis”. A partir de les idees que van sorgint en les diferents comunitats, i que debatem a les assemblees volem entre tots i totes re-dissenyar aquests espais d’aprenentatge.

 

 

ELS MITJANS  I ELS GRANS

Amb la comunitat de mitjans  de l’escola també treballem amb tres franges horàries.

Una primera franja al matí, de 9 a 11 h,  on alternem el treball per espais d’aprenentatge amb el treball per projectes (el treball per projectes va prenent més pes a mida que es van fent grans). En aquesta franja horària es treballa a partir de reptes que els proposem els i les mestres o que proposen els mateixos infants. Al voltant d’aquest repte gira tot el treball que es fa a l’aula.

 

This slideshow requires JavaScript.

El treball per projectes el basem en dos aspectes fonamentals:

1. Un treball globalitzat, no fragmentat en assignatures. En aquesta manera de treballar és molt important experimentar i formar part d’allò que s’està fent. D’aquest “actuar” és d’on els infants en treuen l’aprenentatge. S’aprèn molt més amb allò que hem experimentat que amb allò que hem llegit o estudiat. És un treball que permet als nens i nenes aprendre a pensar, a prendre decisions, a treure conclusions, a aprendre dels errors, a ser més autònoms i a cultivar un esperit crític molt important per a desenvolupar-se en el món en que vivim. Totes aquestes competències les van assolint alhora que van adquirint els objectius i continguts propis del currículum de primària.

2.El treball cooperatiu. Vivim en un món social on les persones han d’interactuar entre elles, per això és molt important el treball cooperatiu, que els ajuda a desenvolupar competències socials tant importants com: l’empatia, el respecte per les opinions dels altres, el saber escoltar i arribar a acords, el sentir-se part d’un grup i adonar-se que són una part fonamental del grup per a que aquest funcioni.

La  segona franja horària és la de tallers artístics. En aquesta franja es barregen els nens i nens de la comunitat de mitjans per una banda i la comunitat de grans per una altra. Un cop barrejats es fan cinc grups i cada un d’ells treballa diàriament un taller artístic diferent. Són espais on els infants poden desenvolupar les seves habilitats artístiques i que afavoreixen l’estructuració del pensament  ja que els ajuda a analitzar la realitat,  a comprendre i respondre, a sentir i a distingir, a pensar  i a construir. A més, els ajuda a desenvolupar un pensament crític, obert i flexible.

Els cinc tallers artístics que fan les nenes i els nens són;  Música, teatre, Atelier, Biblioteca i noves tecnologies.

La tercera franja horària la dediquem al treball per ambientsa les assemblees i a l’Ed. Física. El treball per ambients és un espai de lliure circulació i heterogeni, on cada infant tria l’ambient on vol anar (excepte una tarda a la setmana on els infants que han triat l’opció de religió van a fer aquest ambient). Aquesta organització ens permet treballar l’autonomia, la responsabilitat i l’autogestió dels nens i nenes, ja que saben que a final de curs han d’haver passat un número similar de vegades per cada un dels ambients proposats.

Els ambients que poden triar són l’ambient de robòtica, el d’experimentació, el de construccions i el de religió (només per als que les famílies han triat aquesta opció). En cada un d’aquests ambients els nens i nenes es troben diferents espais amb diferents reptes proposats.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s