Com treballem?

ELS PETITS

El dia a dia amb els petits de l’escola consta de tres moments diferenciats.

La primera franja del matí la dediquem al treball en petits espais d’aprenentatge dins l’aula. Aquests espais estan pensats per a que els nens i nenes puguin trobar propostes adequades a la seva edat i al seu moment maduratiu. En aquests espais es plantegen reptes als infants que han d’anar superant. A partir de la manipulació, del joc i de l’experimentació van fent petites descobertes que els permeten anar avançant en la construcció dels seus aprenentatges. Al llarg de la setmana els infants van passant per les diferents propostes que s’han plantejat. Aquestes propostes van canviat i modificant-se de forma periòdica. Mentre la majoria d’infants estan treballant en aquests espais, hi ha un petit grup que treballa amb una mestra de forma més individualitzada i aprofundint en els projectes que van sorgint.

 

 

L’estona de després del pati la dediquem a activitats més artístiques, com la música,  l’anglès, que el treballem a partir de contes i cançons i l’expressió plàstica. També tenim estones d’assemblea, per compartir vivències, pensaments, propostes… amb la resta de nens i nenes.

A les tardes fem espais d’aprenentatge heterogenis i de lliure circulació. Són moments on els infants es barregen entre ells i decideixen l’espai on volen anar segons els seus interessos o necessitats. En aquests espais els nens i nenes poden experimentar, crear, jugar, imaginar… Per poder fer-ho se’ls ofereixen diferents espais d’aprenentatge com l’espai de les construccions, del joc simbòlic, l’espai artístic, el de dramatització, el de descoberta,  entre d’altres i en cada un d’aquests espais es troben amb materials diversos que els ofereixen moltes possibilitats. Els mestres els acompanyen en aquests moments per animar-los a provar coses noves, a experimentar i per donar-los la confiança necessària per a que els infants es vagin proposant petits  reptes que puguin anar assolint.

This slideshow requires JavaScript.

Les nenes i els nens participen un cop cada mes aproximadament, de manera rotatòria en l’assemblea de l’escola on uns quants infants  de cada comunitat de petits, mitjans i grans es reuneixen per proposar, arribar a acords i decidir sobre diferents aspectes de l’escola. Enguany estem engegant el projecte de “Remodelem els nostres patis”. A partir de les idees que van sorgint en les diferents comunitats, i que debatem a les assemblees volem entre tots i totes redissenyar aquests espais d’aprenentatge.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s