Robòtica

A l’escola hem iniciat des de fa dos anys el projecte de robòtica. Aquest projecte ens permet treballar amb els alumnes competències tant importants com la competència digital, la competència d’autonomia personal o la competència matemàtica, així com també permet a l’alumne fer un treball important d’estructuració del pensament a través de la programació. Aquest treball es basa en aprendre a programar robots a diferents nivells, des dels bee-bots amb els alumnes més petits fins al lego wedo amb els alumnes de Cicle Superior.

A continuació us presentem algunes de les activitats que hem fet amb els alumnes de la nostra escola:


BEE-BOTS 

Els alumnes d’Ed. Infantil i C.I. comencen a familiaritzar-se amb la programació i la robòtica amb els bee-bots, robots amb forma d’abella als que poden programar per a fer diferents moviments.
Amb aquests petits reptes que els hi proposem els alumnes treballen:

1. La lateralitat.
2. La situació espaial.
3. El pensament estructurat i lògic.
4. La perseverància i la tolerància a la frustració.

A més de treballar objectius i continguts propis de la seva etapa educativa.

PROBOTS 

Els probots són un robots en forma de cotxe als quals se’ls pot donar ordres més complicades que als beebots. Van acompanyats de llapis o retoladors que permeten anar dibuixant figures a partir de les ordres que se li han donat. 
Aquí teniu alguns exemples d’activitats fetes amb els alumnes:


 

 

SCRATCH 

L’Scratch és un llenguatge de programació que permet als alumnes desenvolupar habilitats mentals a través de la creació de jocs, de la resolució de reptes que se’ls van plantejant o de la creació d’històries interactives.
Aquest treball permet desenvolupar:

1. La creativitat.
2. L’habilitat en la resolució de problemes.
3. El pensament estructurat i lògic
4. La perseverància i la tolerància a la frustració.

Aquí teniu exmples del treball fet amb els alumnes de Cicle Superior: