Concurs públic menjador

Després de l’obertura del sobre C, us informem que l’empresa guanyadora del concurs públic de la nostra escola ha estat:

Iniciatives professionals i publicitàries S.L.  amb 94 punts

 

Informem, també, que la puntuació de les diferents empreses que s’han presentat al concurs ha estat la següent:

Comertel S.A.          62  punts

Catasa                   52 punts

Core restauració S.L.      49 punts

Iniciatives professionals i publicitàries S.L.         94 punts

ISS       62 punts

Coco Servei de càtering         54 punts

R.C . Servicios S.A.        79 punts

Eurest     56 punts

Futur Just EI, S.L.        65 punts

Multiserveis  Ndavant S.L.      71 punts

Teno Menjaodr S.L.     75 punts

Tresmes ecoactiva S.L.    54 punts

Ausolan Adara    77 punts

Eduacació i temps lliiure Ziga Zaga S.L.           75 punts

Vallès de seveis escoles S.L.             64 punts

Fundació catalana de l’esplai      no ha estat possible avaluar-lo

Associació diverjoc Font d’En Fargas      63 punts